Mitt arbetssätt

KlaraSinnerstad_FotografPiaGyllin38_1MB.

Vi är alla unika och för att kunna hjälpa just dig på bästa sätt behöver jag förstå hur du mår och hur din kropp fungerar. Detta görs genom ett omfattande detektivarbete som tar ganska mycket tid.

 

 1. Innan ditt första besök ber jag dig att fylla i ett antal hälsoformulär och lämna dem till mig. Du får närmare instruktioner i bekräftelsemailet när du har gjort en bokning. 
   

 2. Jag går sedan igenom formulären och tar fram en preliminär behandlingsplan för dig.
   

 3. På din bokade tid går vi igenom din information tillsammans och jag justerar behandlingsplanen ifall det behövs. Jag ger dig råd kring kost, kosttillskott och livsstilsförändringar.
   

 4. Om det verkar finnas ett behov så föreslår jag funktionsmedicinska analyser som du kan göra och vi diskuterar gemensamt vilket/vilka du skulle ha mest nytta av. 
   

 5. När vi är färdiga bokar vi ett uppföljande möte för att stämma av hur det går och eventuellt justera råden.

 

Att förbättra sin hälsa med näringsmedicin är ingen quick fix. Det har tagit många år att utveckla de obalanser som finns och man måste vara beredd på att det tar tid att nå sin optimala hälsa. Det finns inte heller en mirakelkur som ensam fixar allt utan vi jobbar med flera bitar samtidigt.

 

Jag ger dig råd och stöd men det är du som utför arbetet. För att lyckas måste du ha tålamod och vara beredd att genomföra förändringar. Men för den som orkar göra jobbet kan vinsterna bli stora. 

Inför ditt besök

Forms for clients to fill in

När du har bokat din första tid hos mig får du ett bekräftelsemail från Boka Direkt. I mailet finns bland annat lösenordet till den låsta klientsidan "För klienter" här på hemsidan. Det är väldigt bra om du:

 

 1. Loggar in och skriv ut de hälsoformulär som hör till den tjänst som du har bokat. 
   

 2. Försöker ta dig tiden att fylla i formulären så noggrant som möjligt eftersom de ligger till grunden för vårt fortsatta arbete.
   

 3. Skickar tillbaka formulären till mig så att jag har dem senast två dagar före din bokade tid. På grund av datasäkerhetslagen och för att skydda din känsliga information bör formulären skickas med post alternativt lämnas i brevinkastet i dörren till min lokal. 

 

Inför vårt möte går jag igenom formulären och skapar mig en bild av din hälsostatus och tar fram en preliminär behandlingsplan. Detta är för att vi ska kunna utnyttja din bokade tid så effektivt som möjligt.

Om du inte har möjlighet att fylla i formulären innan så gör vi det gemensamt på din bokade tid.