Sök
  • Klara Sinnerstad

Företagshälsa Direkt – får ditt företag och dina anställda att må som allra bäst

För en tid sedan blev jag samarbetspartner till Företagshälsa Direkt. Företagshälsa Direkt är en tjänst av Aktivaliva för dig som företagare. Vi erbjuder företag komplett företagshälsovård med alla tjänster som brukar finnas. Det som utmärker oss är att vi bryr oss, vi är lätta att få tag på och att företaget endast betalar för de tjänster som man behöver – när man behöver dem.Finns det någon plats för en näringsterapeut inom företagshälsovården? Jag tror verkligen det för jag tror att det finns stora pengar att spara in för en arbetsgivare som arbetar förebyggande med personalens hälsa. Jag tror också att det är ett sätt att sticka ut som arbetsgivare och visa att man ligger i framkant. Hållbarhet är ett trendigt begrepp i vår tid och jag kan hjälpa företaget att öka personalens hållbarhet. Ett annat väldigt trendigt begrepp är funktionsmedicin och eftersom jag har ett funktionsmedicinsk arbetssätt kan jag bidra även med det. 


Mina tjänster inom Företagshälsa Direkt är kostrådgivning och näringsterapi. Båda tjänsterna  bygger på individuella konsultationer. Kostrådgivning handlar förstås om att göra förändringar i sin kost för att uppnå bättre hälsa. Det finns gott om fall med personer som har ätit sig friska från olika symptom och besvär och för många blir en kostomläggning en aha-upplevelse och starten på en livslång hälsoresa. Näringsterapi är min detektivtjänst. Här använder jag alla verktyg som jag har tillgång till för att hitta roten/rötterna till ohälsa hos en individ. Det handlar om anamnes (frisk- och sjukdomshistoria), funktionsmedicinska analyser (mineralstatus, tarmflorastatus, födoämnesöverkänsligheter, fettsyrabalans med mera), kost, kosttillskott och livsstilsvanor. Det är en process som behöver pågå under en tid och den är unik för varje individ. 


Kostrådgivning eller näringsterapi kan erbjudas till alla personer i en grupp eller så gör man punktinsatser där behovet är som störst. För att få goda resultat är det väldigt viktigt att individen som ska få kostrådgivning eller näringsterapi är motiverad och beredd att ta eget ansvar. Jag ser en viss risk att det kan upplevas som tvingande när det kommer via företagshälsovården. För mig handlar det inte om borden och måsten utan om att förklara logiska samband så man får en bättre grund att basera sina egna beslut på. Näringsterapi och kostrådgivning är inte avsett att bota sjukdomar utan det handlar om att stötta och stärka kroppens egen självläkande kraft genom att ge optimala förutsättningar för hälsa. Ibland leder det till att symptom och besvär minskar eller försvinner helt.    


Jag tänker att det är fördelaktigt för alla arbetsgivare att göra förebyggande insatser för att få en frisk och hållbar personal eftersom de sannolikt blir piggare och gladare, trivs bättre på arbetsplatsen, har mindre sjukfrånvaro och orkar ta mer ansvar för sig själva och sin omgivning än tidigare.36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla