Sök
  • Klara Sinnerstad

Ta hand om din sköldkörtel - Del 4: Hur kan jag hjälpa dig

Sedan jag började jobba som näringsterapeut hösten 2018 har jag reflekterat över hur många det är som har problem med nedsatt funktion i sköldkörtel. Det är verkligen en folksjukdom som finns överallt men trots det verkar det vara svårt att få rätt diagnos och behandling. Här kommer lite tips och information ur ett näringsmedicinskt perspektiv.Texten är väldigt översiktlig och förenklad och gör inte anspråk på att vara hela sanningen. Den vänder sig till personer som misstänker att de har sköldkörtelproblem och vill ha en första information om vad det är och vad man kan göra. Jag har valt att fokusera på underfunktion men mycket av informationen är även användbar vid överfunktion.

Texten ersätter inte medicinsk behandling och den som är sjuk bör vända sig till sjukvården.

Texten är indelad i fyra delar

Del 1 – Har du underfunktion i sköldkörteln

Del 2 – Identifiera var problemet uppstår

Del 3 – Vad kan du göra för att må bättre

Del 4 – Hur kan jag hjälpa dig

Del 4 - Hur kan jag hjälpa dig

Arbetet med mina klienter med hypotyreos och Hashimotos har sett olika ut beroende på vilken information/kunskap de haft tillgång till sedan tidigare och hur långt de kommit på sin egna resa.

Näringsterapi

Inom ramarna för min ”detektivtjänst” Näringsterapi guidar jag dig genom processen att förstå varför och var underfunktionen har uppstått och hur du kan jobba för att läka den på naturlig väg. Bland annat föreslår jag kostomläggning, näringstillskott och analyser och hjälper dig att tolka analyssvar.

Kostrådgivning

Kosten är väldigt viktig vid hypotyreos och Hashimotos och en kostrådgivning är för många ett bra ställe att starta på. En kostrådgivning kan även kompletteras med en eller flera analyser.

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys kan indikera över- eller underfunktion i sköldkörtel och binjurar. Genom att jobba med de mineralobalanser som analysen visar kan man få bättre funktion på sköldkörteln och binjurarna och därmed minskade symptom.


Kortisolanalys

Mäter fritt kortisol i saliv vid fyra tidpunkter under en dag. Fritt kortisol i saliv är ett mer användbart värde än totalkortisol i ett blodprov. Att mäta hela dygnskurvan är viktigt eftersom man kan ha normala värden under delar av dygnet och avvikande under andra. Enligt Fass bör man alltid utreda underfunktion i binjurarna innan man börjar medicinera med tex Levaxin.

Analys av dold födoämnesallergi/Imu Pro

Visar om det finns livsmedel som skapar inflammation i dig och som du därför bör undvika. Kan användas som underlag för att få specialkost i skolan eller förklara för familj och släkt att det inte funkar för dig att fuska och äta lite av vissa saker. Extra viktigt om det finns en autoimmun sjukdom och man inte kan/vill äta strikt AIP (Autoimmun Paleo-kost) av någon anledning.


Analys av sköldkörtelhormon inklusive rT3

Reversed T3 är svårt att få mäta både i vården och via de privata labben. Jag har tillgång till ett analyspaket från Nordic Labs där det ingår. Provet är ett venöst blodprov så det krävs hjälp från vårdcentral eller liknande för att ta det.


Organic Acids

En avancerad analys där man tittar på restprodukter från kroppens energiproduktion i mitokondrierna. Analysen visar om det saknas näringsämnen för att energiproduktionen ska fungera optimalt. Organic Acids är baserad på ett urinprov.

Tolkning av blodprover

Jag kan hjälpa dig att tolka blodprover från vården och/eller privata labb ur ett näringsmedicinskt perspektiv. Det kan behövas till exempel om du fått höra från sjukvården att ”alla prover ser bra ut” och du fortfarande känner att något är fel eller om du tagit egna prover via något av de privata labben och behöver mer stöd än den bifogade läkarkommentaren.

Sammanfattning del 4

Jag har många olika verktyg för att hjälpa dig att förstå din sköldkörtel och få den att fungera bättre. Du väljer själv om du vill bli guidad genom hela processen eller om du bara behöver en specifik analys. Boka gärna ett 20 minuter långt kostnadsfritt inledande samtal så tittar vi på vad som blir bäst för just dig.

272 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla