Sök
 • Klara Sinnerstad

Tips - Råd vid trög mage och förstoppning

Många av mina klienter har problem med trög mage eller förstoppning. Tyvärr är det så normaliserat att många bara accepterar det. Till exempel hade jag en klient som bajsade ungefär var femte dag och tyckte att det var helt normalt. Normalt, enligt mig och många andra funktionsmedicinare, är att man bajsar minst en och helst två till tre gånger per dag. Trög mage och förstoppning är ett tecken på att något inte är som det ska och måste därför åtgärdas om man vill må sitt allra bästa. Vid förstoppning finns det dessutom en hög risk att toxiner i avföringen återabsorberas av kroppen, vilket skapar en förgiftning. Detta är speciellt vanligt i kombination med läckande tarm.En normal passagetid från mun till avföring är cirka 20-24 timmar. Detta kan man enkelt testa själv med ett majs till bajs-test där man äter något som inte kommer att brytas ned helt till exempel majs eller blåbär. Sedan noterar man hur lång tid det tar tills majsen syns i avföringen. Om det är mycket mer eller mindre än 20-24 timmar kommer man sannolikt att må bättre om det åtgärdas.

Vad kan man göra själv/enkla åtgärder vid förstoppning

 • Se till att dricka minst 1,5-2 liter vanligt vatten varje dag. Förstoppning kan bero på uttorkning.

 • Rör på dig. Perestaltiken (rytmiska sammandragningar som för tarminnehållet framåt) påverkas positivt av fysisk aktivitet och stillasittande ökar risken för förstoppning.

 • Se till att äta tillräckligt med fibrer, gärna från grönsaker. För att perestaltiken ska fungera måste det finnas innehåll som bulkar (bygger volym) i tarmen. Vissa läkemedel gör detta men det går minst lika bra att göra på naturlig väg.


 • Om fibrerna i maten inte räcker kan man ta tillskott av psylliumfröskal som blandas i vatten. Psylliumfröskal kan köpas hos mig eller på hälsokosten. Om man tar psylliumfröskal är det extra viktigt att dricka tillräckligt med vatten eftersom det binder vätska i tarmen och kan orsaka förstoppning annars.

 • Ta tillskott av saltsyra och/eller matsmältningsenzymer. Dessa behövs för att maten ska kunna brytas ned på ett bra sätt men många har brist på grund av livsstilsorsaker som stress och näringsbrister. Fråga gärna en näringsterapeut om råd om du är osäker på vad du behöver.

Vad kan man göra vid akuta tillfällen?

 • C-vitamin kan användas som naturligt laxermedel när man behöver akut lindring. Tänk dock på att förstoppningen beror på någonting och att grundorsaken inte åtgärdas av laxermedel, naturligt eller ej. Tag 2-3 g/timme tills avföringen blir lös, sluta då och upprepa nästa dag om det finns behov. C-vitamin är icke-toxiskt och kan intas i höga doser utan problem. Det första tecknet på att man överdoserat C-vitamin är just att man blir lös i magen. • Även magnesiumoxid har som biverkning att man blir lös i magen. Vid förstoppning kan man ta 600- 1 200 mg /dag. Dagsdosen bör inte överstiga 600 mg under en längre tidsperiod. Det finns också tillskott som kombinerar C-vitamin och magnesiumoxid för att få fart på tarmen, ett exempel är Holistic Ultra Tarm.

 • Örten Cascara har många goda effekter på matsmältningen och är bland annat perestaltikstimulerande laxermedel. Cascara kan köpas hos en näringsterapeut eller på hälsokosten.

Problemsökning

Om man har återkommande problem med förstoppning som inte förbättras med de enkla åtgärderna så finns det sannolikt en bakomliggande orsak som man bör hitta och åtgärda. Det kan vara bra att bli utredd i sjukvården om det finns möjlighet och även att ta hjälp av en näringsterapeut eller annan alternativterapeut.

 • För mycket kalcium i förhållande till magnesium kan bidra till förstoppning. Kalcium behövs för att musklerna ska kunna spänna sig och magnesium behövs för att de ska kunna slappna av. Kalciumdominans ger spända muskler runt tarmarna och därmed en försämrad perestaltik. Gör en hårmineralanalys för att se balansen (och en massa annat) eller prova att ta magnesiumtillskott under en period och se om det hjälper (200 - 600 mg/dag).

 • Födoämnesöverkänslighet är en vanlig orsak till förstoppning. Så kallad dold eller långsam allergi (IgG-antikroppar) är i princip omöjlig att upptäcka själv. Gör en ImuPro-analys och ta bort de livsmedel som du har reaktion mot.

 • Andra tarmproblem som inflammation, parasiter och en icke-optimal tarmflora kan också orsaka förstoppning. Det finns funktionsmedicinska analyser som man kan använda för att titta på detta.

2 200 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla