Mår du så bra som du kan?

Det här är för dig som lever med någon form av besvär som försämrar din hälsa och sänker din energi. Det kan vara allergier, magbesvär, onormal trötthet, eksem, smärta, stelhet, pms, depression och en rad andra tillstånd. Från samhället och sjukvården får vi lära oss att det är normalt och inte går att göra något åt eller så blir vi erbjudna mediciner som ska ta bort symptomen. Många försämringar av hälsan anses också tillhöra normalt åldrande. Men kanske behöver det inte vara så. Kanske är de här symptomen kroppens sätt att tala om att något är ur balans och att den behöver hjälp att komma tillbaka till en optimal funktion. Sjukdomar kommer sällan plötsligt, när man får en diagnos kan de sjuka processerna ha pågått i kroppen i många år. Därför är det viktigt att vara lyhörd för de signaler man får. Lyssna på kroppen när den viskar, inte när den skriker.

 

Jag hjälper dig att ta reda på vilka obalanser just du har och sedan skräddarsyr jag en behandlingsplan, baserad på näringsterapi, med råd kring livsstil, kost och kosttillskott för att du ska kunna må så bra som möjligt utifrån just dina förutsättningar. 

© 2018 av Klara Sinnerstad

  • Vit Facebook Ikon